Какво ще направи EJS, ако цевта на винт се повреди в рамките на гаранцията?

2021-09-28

Ще бъде осигурена безплатна подмяна, докато клиентът се погрижи за транспортните разходи.